2010

Wizyta na Fryderyk Chopin 2010.06.17

 

Spotkanie z Kapitanem Baranowskim Warszwa 2010.01.06

Sjöräddningssällskapet 2010.04.10