Kliknij tu.

Przepisy Przepisy dotyczące żeglugi po wodach szwedzkich są w zasadzie takie same jak w całej Unii. Są jednak pewne wyjątki. Od roku 2015 nie wolno opróżniać fekali bezpośrednio do morza. Jachty muszą być wyposażone w zbiornik opróżniany w portach wyposażonych w odpowiednie pompy do wysysania ich zawartości. Nie dotyczy to umywalek. Jacht powinien nosić banderę [...]