Styczniowe walne zgomadzenie klubu YKPS zaowocowało zmianami w zarządzie. Po raz pierwszy w historii klubu nastąpiła zmiana na stanowisku komandora. Andrzej Henriksson został komandorem honorowym.

Nowy skład zarządu:

Komnador – Jacek Bojanowicz

Wicekomandor – Paweł Hofman

Skarbnik – Paweł Hofman

Sekretarz – Stanisław Jankowski

Członkowie zarządu:

Adam Gębka

Leszek Murman

Andrzej Badylak

Michał Lanocha