10 stycznia 2015 o godzinie 15:00 odbędzie się walne zebranie YKPM.
Zebranie odbędzie się u Arka, w restauracji na polu golfowym w Kvarnby.